Forum

Belangrijk! Op dit forum kan je discussiëren, je mening geven, grappen maken,... Het is niet de plaats om mensen uit te schelden, te beledigen, racistische of andere kwetsende opmerkingen te maken. Ongepaste reacties worden verwijderd. Bij herhaalde inbreuk wordt de schrijver uit dit spel verwijderd.

Pronoweb Forum > Pronoweb > Wat we doen met de niet gespeelde wedstrijden van Lierse

Wat we doen met de niet gespeelde wedstrijden van Lierse

Pronoweb 13/05/18 22:00

We krijgen de vraag wat er bij Pronoweb gedaan wordt met de 2 laatste wedstrijden van Lierse, die zoals bekend niet meer gespeeld worden.

In de spelregels staat onder het kopje 'Uitzonderlijke gevallen' het volgende:

"Als aan een van de ploegen een forfaitoverwinning wordt toegekend telt de wedstrijd NIET mee. Ook als een ploeg al vóór de wedstrijd forfait geeft telt de score niet mee."

De wedstrijden waarin Lierse forfait geeft, tellen dus niet mee voor het spel.