Forum

Belangrijk! Op dit forum kan je discussiëren, je mening geven, grappen maken,... Het is niet de plaats om mensen uit te schelden, te beledigen, racistische of andere kwetsende opmerkingen te maken. Ongepaste reacties worden verwijderd. Bij herhaalde inbreuk wordt de schrijver uit dit spel verwijderd.

Pronoweb Forum > Pronoweb > 16 oktober - Onbereikbare website

16 oktober - Onbereikbare website

Pronoweb 19/10/15 11:01

Bedankt aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de discussie. En in het bijzonder bedankt aan degenen die een bepaalde mening verdedigden tegen hun eigenbelang in.

De discussie heeft geleerd dat het overgrote deel van de spelers het oneerlijk vindt dat degenen die de uitslag juist hadden, gestraft worden voor een minderheid. Deze mening kwam (niet onbegrijpelijk) vooral van degenen die 3 punten haalden, maar ook van anderen, zelfs enkelen die niet ingevuld hadden of de hele uitslag fout hadden.

Enkele spelers kwamen met een creatieve suggestie die naar ons aanvoelen de minst slechte is, en die we dus gaan toepassen. De wedstrijd telt gewoon mee, maar degenen die niet ingevuld hebben krijgen allemaal 1 punt. Bedankt Texas Ranger, jgeens1, Braxter, Buerietje, Hantsoyv, Nnopsf en CS78 voor de suggestie!
(Onder 'degenen die niet ingevuld hebben' verstaan we iedereen die Moeskroen-AA Gent niet ingevuld heeft, maar minstens 1 andere wedstrijd van deze speeldag wel heeft ingevuld. Het gaat om 405 spelers.)

We hebben het gevoel dat deze oplossing tegemoet komt aan het grootste deel van de argumenten:
-Degenen die 1-2 hadden, worden zo toch volwaardig beloond voor hun juiste score.
-Wie niet in staat was om in te vullen, wordt op die manier niet gestraft, maar ook niet echt beloond.
-De rangschikkingen binnen de teams worden zo weinig mogelijk 'vervalst', zeker bij die teams waar iedereen ingevuld had.
-De algemene rangschikkingen worden zo weinig mogelijk 'vervalst'. Ongeveer 9% van de deelnemers krijgt nu 1 punt hoewel we niet weten wat hun pronostiek zou geweest zijn. Als we de lijn doortrekken van de rest van de pronostiekers, kunnen we zeggen dat 66% van hen effectief 1 punt zou behaald hebben (269 spelers). 20% of 82 spelers zouden 3 punten gehaald hebben en 13% of 54 spelers zouden 0 punten gehaald hebben. Dus alles samen hebben 136 spelers ofwel 1 punt te veel ofwel 2 punten te weinig. Dat is minder dan 3% van alle deelnemers.

Voor de toekomst trekken wij bij Pronoweb ook onze lessen uit deze situatie:
-We maken het reglement waterdicht: niet ingevuld betekent sowieso geen punten, ook niet in het geval van websiteproblemen...
-...máár: in zulke gevallen mag je wel altijd je pronostiek(en) doorgeven via e-mail. Wanneer de e-mail verstuurd wordt vóór het begin van de wedstrijd, zijn de pronostieken geldig. We voegen deze informatie vanaf nu ook toe in de herinneringsmails.
-We nemen enkele technische maatregelen om de kans op servercrashes te verminderen, en als het toch gebeurt, sneller met een oplossing te kunnen komen.
-Bij delicate kwesties nemen we voortaan geen eenzijdige beslissingen, maar betrekken we jullie erbij.

Bedankt voor jullie constructieve medewerking, en vanaf nu richten we ons weer op de belangrijkste bijzaak: het voetbal!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11